Zoek in de site...

De koers van de bestuurder (Oratie)

Datum
donderdag 6 maart 2008Plaats in mijn agenda
Tijd
vanaf 15:45
Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Spreker
Prof. mr. L.G. Verburg
Beschrijving

Als een bestuurder van een NV of BV ontslagen wordt, kent het ontslagrecht een adequaat niveau van rechtsbescherming. Het beginsel van hoor en wederhoor vindt toepassing, het ontslag kan worden getoetst door de rechter en de partijen kunnen in hoger beroep. Het ontslagrecht voor de 'gewone' werknemer is veel ingewikkelder. Waarom is er in het maatschappelijk debat over een betere regeling van het ontslagrecht geen aandacht voor een vernieuwing van het systeem overeenkomstig het ontslagrecht betreffende de bestuurder?

Een verwant onderwerp dat Leonard Verburg in zijn intreerede als hoogleraar Recht, arbeid en medezeggenschap bespreekt, zijn de inkomens en ontslagvergoedingen van (top)bestuurders. Die halen geregeld de pers; toch liggen de Nederlandse inkomensniveaus van (top)bestuurders onder het Europees gemiddelde. Er liggen inmiddels diverse aanbevelingen voor een betere regeling van zaken rondom het inkomen en de ontslagvergoeding. Deze aanbevelingen verdienen de aandacht. De omvang van ontslagvergoedingen is en blijft echter (mede) een zaak voor de rechter.

Tot slot stelt Verburg het kabinetsvoorstel aan de orde dat de ondernemingsraad een adviesrecht toe wil kennen inzake het beloningsbeleid betreffende bestuurders van de NV. Dit plan nodigt uit tot het plaatsen van kanttekeningen.

Biografie

Prof. mr. Leonard G. Verburg (Amsterdam, 1955) is hoogleraar Recht, arbeid en medezeggenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij geeft met deze leeropdracht, in deeltijd, invulling aan de wisselleerstoel van het CPO, juridisch onderwijs voor professionals. Sinds 2000 is Verburg tevens als advocaat/partner verbonden aan het kantoor Allen & Overy te Amsterdam en werkzaam op het terrein van het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Mr. Verburg is lid van de vaste adviescommissie arbeidsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten, hoofdredacteur van het tijdschrift ArbeidsRecht en redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA). E-mail:  leonard.verburg@allenovery.com

Contactpersoon
Wetenschapscommunicatie
E-mail
Telefoon
(024) 361 60 00