Zoek in de site...

Een venijnig proces (Afscheidscollege)

Datum
vrijdag 25 april 2008Plaats in mijn agenda
Tijd
vanaf 15:00
Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Spreker
Prof. mr. C.A. Groenendijk
Beschrijving

In zijn afscheidsrede bekritiseert en analyseert Groenendijk het venijnige proces van geleidelijke vermindering van de rechtsbescherming van vreemdelingen in Nederland in de afgelopen jaren. Ook het proces van verslapping van democratische waarborgen in Nederland sinds 2001 noemt Groenendijk venijnig. Daar ging het om een cumulatie van kleine stapjes van verschillende actoren met elk een eigen rol in het democratisch proces, die met elkaar de bescherming van minderheden verslechterden.

Rechters in de rechtbanken hebben als gevolg van de interpretatie van de Vreemdelingenwet 2000 door de Raad van State onvoldoende ruimte om inhoudelijk naar de beslissing op een asielverzoek te kijken. Veel rechters hebben ernstige problemen met de rechtspraken over vreemdelingenzaken door de Raad van State. Groenendijk heeft – samen met zijn opvolgster Ashley Terlouw – onderzocht welke kritiek vreemdelingenrechters op uitspraken van de Raad van State hebben en hoe ze reageerden op uitspraken waarmee ze het niet eens waren. De publicatie verschijnt later dit jaar, maar in zijn afscheidscollege presenteert Groenendijk een aantal uitkomsten.

Kees Groenendijk (1943) studeerde rechten in Utrecht en leerde het vak van migratierecht in Amsterdam waar hij eind jaren zestig drie jaar advocaat was. In 1982 wordt hij hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 1995 is Groenendijk voorzittter van het Centrum voor Migratierecht aan diezelfde universiteit. Hij doet onderzoek naar de regulering van migratie en de rechtspositie van migranten in Nederland en in Europa. Groenendijk is sinds 1989 lid en sinds 1998 voorzitter van de Permanente Commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen en strafrecht (de Commissie Meijers).

Contactpersoon
Wetenschapscommunicatie
E-mail
Telefoon
(024) 361 60 00