Zoek in de site...

Hervormingen in een dienstbaar Europa. Over diensten, uitdagingen en Europees recht (Oratie)

Datum
vrijdag 31 oktober 2008Plaats in mijn agenda
Tijd
vanaf 15:45
Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Spreker
Prof. mr. J.W. van de Gronden
Beschrijving

Mr. J.W. (Johan) van de Gronden is hoogleraar bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen met als leeropdracht Europees Recht.

Johan Willem van de Gronden (1966, Nunspeet) behaalde in 1986 zijn propedeuse theologie aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn en studeerde van 1986 tot 1992 Nederlands recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (propedeuse) en de Universiteit Utrecht (doctoraal). In 1998 promoveerde hij op onderzoek naar de implementatie van het EG-milieurecht door decentrale overheden bij prof. mr. B. Hessel en prof. mr. K.J.M. Mortelmans.

Mr. Van de Gronden is sinds medio 2003 rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam met als aandachtsveld de bijzondere competentie mededingingsrecht. Hij is lid van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de Sociaal Economische Raad en van de redactieraad van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht. Als deskundige op het gebied van het Europese recht was hij 1996 tot 2006 lid van de redactie Handleiding Milieuwetgeving, onderdeel Internationaal en Europees milieurecht. Hij werkt nog steeds mee aan de Losbladige editie Praktijkboek Mededingingswet.

Contactpersoon
Wetenschapscommunicatie
E-mail
Telefoon
(024) 361 60 00