Zoek in de site...

Repressie door mensenrechten (Oratie)

Datum
vrijdag 4 april 2008Plaats in mijn agenda
Tijd
vanaf 15:45
Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Spreker
Prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen
Beschrijving

Mensenrechten (het recht op leven, eerlijk proces, vrije meningsuiting, vrijheid, privacy, onderwijs en voeding) zijn ooit tot ontwikkeling gekomen om burgers tegen de staat te beschermen. Het strafrecht is altijd begrensd geweest door de mensenrechten. Piet Hein van Kempen signaleert nu een kanteling, waarbij het nationale strafrecht wordt aangescherpt vanwege uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Een problematische ontwikkeling.

Natuurlijk moet op ernstige feiten zoals moord en doorslag, verkrachting en ontvoering een strafrechtelijke reactie volgen. Maar moet het Europees Hof voor de Rechten van de Mens staten daartoe verplichten op basis van de mensenrechten? In plaats van de staatsmacht te beperken en te controleren, verworden de mensenrechten dan zelf immers tot legitimatie van staatsmacht en verplichten zij zelfs om de macht in te zetten tegen burgers.

Biografie

Prof. mr. P.H.P.H.M.C. (Piet Hein) van Kempen is hoogleraar Rechten van de mens aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is deskundig op het gebied van het Nederlandse straf- en strafprocesrecht, strafrechtelijke ontwikkelingen in het recht van de Europese Unie en de Europese en internationale mensenrechten. Van Kempen is plaatsvervangend rechter te ’s-Hertogenbosch. Verder is hij onder meer redacteur van het NJCM-bulletin, het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking. E-mail: p.h.vankempen@jur.ru.nl

Contactpersoon
Wetenschapscommunicatie
E-mail
Telefoon
(024) 361 60 00