Zoek in de site...

Het naaste bloed erfde het goed. De positie van de langstlevende echtgenoot in het Nederlandse erfrecht bij versterf. Deel I: De periode van het 'oud-vaderlandse' recht (tot 1809) (Promotie)

Datum
dinsdag 23 mei 2006Plaats in mijn agenda
Tijd
vanaf 15:30
Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Promovendus
Mr. J.S.L.A.W.B. Roes
Promotor(es)
Prof. mr. M.J.A. van Mourik
Handelseditie

Kluwer, Deventer. Tel: 0570-647212

Beschrijving

Sebastiaan Roes beschrijft in zijn proefschrift Het naaste bloed erfde het goed de positie van de langstlevende echtgenoot in het Nederlandse erfrecht bij versterf. Hij behandelt de periode van het zogeheten ‘oud-vaderlandse’ recht, de periode van de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd tot aan de Bataafse Omwenteling (1795), respectievelijk de invoering van het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland (1809). Het resultaat leverde een uitgebreide studie op naar allerlei inmiddels ‘vergeten’ rechtsfenomenen, zoals de gecontinueerde gemeenschap, het devolutierecht, het voordeelrecht, de huwelijksmedegaven, de boedelafstand en het erfuiterschap of boedelhouderschap. De studie is gelardeerd met zes verhelderende intermezzo’s en vier uitgebreide, illustratieve bijlagen.

Biografie

Sebastiaan Roes (Groenlo, 1971) studeerde notarieel recht en geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Hij is kandidaat-notaris en historicus te Nijmegen en aldaar als docent/wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht. Het juridisch onderzoek van de Radboud Universiteit valt onder het Institute for Law. E-mail: s.roes@planet.nl

Contactpersoon
Communicatie
E-mail
Telefoon
(024) 361 22 30