Zoek in de site...

Financial Collateral Arrangements, considered from a property. The European Collateral Directive Considered from a Property and Insolvency Law Perspective (Promotie)

Datum
donderdag 6 juli 2006Plaats in mijn agenda
Tijd
vanaf 15:30
Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Promovendus
Mr. drs. T.R.M.P. Keijser
Promotor(es)
Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, prof. mr. W.A.K. Rank
Contactpersoon
Communicatie
E-mail
Telefoon
(024) 361 22 30