Zoek in de site...

De politieke instellingen van de Europese Gemeenschap (Promotie)

Datum
donderdag 9 november 2006Plaats in mijn agenda
Tijd
vanaf 15:30
Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Promovendus
Mr. W.R. Möhlmann
Promotor(es)
Prof. mr. C.J.A.M. Kortmann, prof. dr. A.M.A.P. van den Bossche
Handelseditie

Wolf Legal Publishers, Oisterwijk

Beschrijving

De lidstaten van de Europese Unie hebben de afgelopen jaren op verschillende momenten wijzigingen aangebracht in de structuur van de Europese Unie, bijvoorbeeld bij het sluiten van de verdragen van Maastricht (1992), Amsterdam (1997) en Nice (2001). Ook het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa leidde tot onderhandelingen over onder meer de politieke instellingen van de EU. De vraag die centraal staat in het proefschrift van Ward Möhlmann is: heeft het regeringsstelsel van de Europese Gemeenschap zich door de wijzigingen die de lidstaten hebben aangebracht in het EG-verdrag (dat nog steeds de kern vormt van de EU) ontwikkeld tot een ‘normaler’ regeringsstelsel. ‘Normaler’ betekent hier: beter vergelijkbaar met de regeringsstelsels van een aantal lidstaten van de Europese Unie.

Möhlmann besteedt met name aandacht aan de politieke instellingen van de Europese Gemeenschap: de Commissie, het Europees Parlement en de (Europese) Raad. Hij stelt vast dat door de lidstaten vrijwel steeds voor verdere ‘normalisering’ van deze instellingen is gekozen. Ook in de toekomst moeten de lidstaten deze keuze voor ‘normalisering’ blijven maken, vindt hij - zelfs als dat betekent dat de individuele lidstaten hun greep op de besluitvorming in de EG meer verliezen. Een goed functionerende Europese Unie kan niet zonder een democratisch, besluitvaardig en begrijpelijk regeringsstelsel met een beter geaccentueerde machtenscheiding. Möhlmann besteedt in zijn proefschrift ruim aandacht aan de Europese ‘grondwet’. Hoewel de wijzigingen die dit verdrag zou aanbrengen in de EU niet steeds aan te bevelen zijn, is de discussie over de politieke instellingen van de EU sinds de referenda in Frankrijk en Nederland in 2005 vrijwel opgehouden en dat is, meent de promovendus, kortzichtig.

Biografie

Ward Robert Möhlmann (Doetinchem, 1978) studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij tussen 2000 en 2006 werkte als juniordocent bij de sectie staatsrecht. In deze periode voerde hij ook zijn promotieonderzoek uit binnen het Institute for Law van de Radboud Universiteit.  Sinds 1 augustus 2006 is hij als advocaat-stagiair werkzaam bij Wijn & Stael Advocaten te Utrecht. E-mail: mohlmann@wijnenstael.nl

Contactpersoon
Communicatie
E-mail
Telefoon
(024) 361 22 30