Zoek in de site...

Deponering, publicatie en verzet. Een onderzoek naar de procedures rond vereffening, omzetting, kapitaalvermindering, fusie, splitsing en beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid (Promotie)

Datum
dinsdag 31 oktober 2006Plaats in mijn agenda
Tijd
vanaf 10:30
Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Promovendus
Mr. H. ten Voorde
Promotor(es)
Prof. mr. G. van Solinge
Handelseditie

Kluwer, Deventer. Tel: 0570 647439

Beschrijving

Als bedrijven en instellingen van structuur veranderen, bijvoorbeeld bij een fusie of een splitsing, zijn ze wettelijk verplicht om die verandering aan te kondigen in een landelijke krant. Dat gebeurt via kleine advertenties die, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Henk ten Voorde, niet of nauwelijks gelezen worden. Hij stelt dan ook voor om de verplichting tot het plaatsen van de advertenties af te schaffen.

De verplichte advertenties zijn een onderdeel van de wettelijke bescherming van schuldeisers (waaronder ook consumenten en werknemers) bij een wijziging in de juridische structuur van een rechtspersoon. Tot die bescherming behoren verder mogelijkheden tot het inzien van stukken en tot het maken van bezwaar tegen een dergelijke wijziging. Ook daarvan wordt uiterst zelden gebruik gemaakt. Volgens Ten Voorde, in het dagelijks leven ondernemingsrechtnotaris, kan de wettelijke verplichting tot informatie over structuurwijzigingen eenvoudiger, goedkoper én doeltreffender worden nagekomen door openbaarmaking via de website van de Kamers van Koophandel. Ten Voorde adviseert de wetgever ook op andere punten de regels rond structuurwijzigingen te stroomlijnen en te vereenvoudigen, nu deze nog altijd veel verder gaan dan Brussel heeft voorgeschreven.

image001

Voorbeeld van het type advertentie waarop Henk ten Voorde doelt.

Biografie

Henk ten Voorde (Apeldoorn, 1965) is notaris bij Lexence in Amsterdam. Hij  studeerde Nederlands recht en notarieel recht in Leiden.. Zijn promotieonderzoek verrichtte hij bij het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht(Van der Heijden Instituut), onderdeel van het Institute for Law van de Radboud Universiteit Nijmegen. E-mail: h.ten.voorde@lexence.com

Contactpersoon
Communicatie
E-mail
Telefoon
(024) 361 22 30