Zoek in de site...

Bedrijfsgeheimen en transparantieplichten; vertrouwelijke bedrijfsgegevens in het vermogensrecht, burgerlijk procesrecht, vennootschapsrecht en effectenrecht (Promotie)

Datum
vrijdag 2 februari 2007Plaats in mijn agenda
Tijd
vanaf 13:30
Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Promovendus
Mr. P.J. van der Korst
Promotor(es)
Prof. mr. G. van Solinge
Handelseditie

Kluwer, Deventer. E-mail: MJongepier@kluwer.nl

Beschrijving

Bedrijfsgeheimen kunnen uiteenlopen van technische knowhow tot het salaris van de bestuursvoorzitter of fusieonderhandelingen. Zij behouden alleen hun waarde zolang hun vertrouwelijkheid gehandhaafd kan blijven; de beste toets daarvoor is of deze vertrouwelijkheid in een civiele procedure stand houdt. Het Nederlandse rechtssysteem kent daarbij twee tekortkomingen.

Ten eerste heeft Nederland zich via een World Trade Organisationverdrag uit 1996 verbonden tot een stelselmatige bescherming van verhandelbare bedrijfsgeheimen - maar dit stelsel vindt geen toepassing in wetgeving en rechterlijke uitspraken. Ten tweede hinkt het Nederlandse Burgerlijke Procesrecht op twee gedachten: enerzijds bepalen de procespartijen de grenzen van de rechtsstrijd, anderzijds zijn zij sinds 2002 verplicht om de voor de beslissing van belang zijnde feiten ‘volledig en naar waarheid’ aan te voeren.

Deze ambivalentie levert onduidelijkheid op welke bedrijfsgeheimen een procespartij spontaan of op last van de rechter in het geding moet brengen. Pieter van der Korst doet in zijn promotieonderzoek een aantal aanbevelingen om tot een duidelijker afbakening van bedrijfsgeheimen en transparantieplichten te komen.

Biografie

Pieter van der Korst (Nijmegen, 1962) studeerde Nederlands recht in Utrecht. Hij is advocaat bij Houthoff Buruma, Amsterdam. Daarnaast is hij als docent verbonden aan het Van der Heijden Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen en is hij lid van de Raad van Toezicht van de Vereniging van Effectenbezitters VEB. Dit promotieonderzoek valt onder het Institute for Law van de Radboud Universiteit. E-mail: p.van.der.korst@houthoff.com

Contactpersoon
Communicatie
E-mail
Telefoon
(024) 361 22 30