Zoek in de site...

Ontbinding, schadevergoeding en nakoming. De remedies voor wanprestatie in het licht van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit (Promotie)

Datum
donderdag 5 april 2007Plaats in mijn agenda
Tijd
vanaf 15:30
Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Promovendus
Mw. mr. M.M. Stolp
Promotor(es)
Prof. mr. A.S. Hartkamp
Handelseditie

Kluwer, Deventer. Tel: 0570 - 647155

Beschrijving

Wanneer een contractant lijdt doordat de wederpartij jegens hem wanprestatie pleegt, heeft de wet de mogelijkheid tot ontbinding, schadevergoeding en nakoming. Deze remedies kunnen op verschillende wijzen en in een aantal combinaties worden toegepast. Daarmee is het arsenaal van maatregelen waarover de getroffen contractant beschikt tamelijk omvangrijk. Voor de tekortschietende wederpartij is het (uiteraard) van groot belang dat uit het remediearsenaal de voor haar minst ingrijpende oplossing gekozen wordt.

Het onderzoek van Myrthe Stolp toont aan dat anders dan tot nu toe algemeen wordt aangenomen, aan het remediearsenaal voor wanprestatie een zekere ordening ten grondslag ligt waardoor de teleurgestelde contractant geen volledige vrijheid geniet in zijn keuze voor (een bepaalde wijze van uitoefening van) ontbinding, schadevergoeding en/of nakoming.

Biografie

Myrthe Stolp (Heemstede, 1972) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Van 1997-2001 was zij als assistent in opleiding verbonden aan de afdeling burgerlijk recht van de Universiteit Leiden. Sinds december 2001 is zij werkzaam bij het wetenschappelijk bureau (civiel) van de Hoge Raad der Nederlanden. Dit promotieonderzoek valt onder het Institute for Law van de Radboud Universiteit (Onderzoekscentrum Onderneming en recht). E-mail: m.stolp@hogeraad.nl

Contactpersoon
Communicatie
E-mail
Telefoon
(024) 361 22 30