Zoek in de site...

Law as Symbolic Form. Ernst Cassirer and the Anthropocentric View of Law (Promotie)

Datum
donderdag 4 januari 2007Plaats in mijn agenda
Tijd
vanaf 15:30
Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Promovendus
Mr. D. Coskun
Promotor(es)
Prof. dr. T. Mertens
Beschrijving

Hoe is het mogelijk dat mensen elkaar ondanks cultuurverschillen kunnen begrijpen? Hoe is het mogelijk dat een groep individuen met zoveel verschillen en overeenkomsten elkaar kunnen begrijpen als een “wij”? Op die vragen heeft Ernst Cassirer antwoord gegeven met zijn filosofie van de symbolische vormen. Begrip is volgens hem mogelijk omdat wij daartoe de keuze hebben en de vrijheid daarvoor kunnen en moeten creëren.

Deniz Coskun heeft met zijn proefschrift Cassirer benaderd vanuit de rechtswetenschap. Volgens Coskun biedt het recht eveneens een gezamenlijk betekeniskader, op macroniveau wanneer we spreken in termen van een constitutie, en op microniveau wanneer we een ander iets beloven en een contract aangaan. Coskun situeert zijn boek in een van de meest tragische periodes van de menselijke historie: de ondergang van Weimar en de opkomst van het nazisme. Het recht is onafhankelijk, maar kan tegelijkertijd ook niet los gezien worden van de morele fundamenten van onze (universele) samenleving. Coskun geeft uitdrukking aan het principe, dat het recht een menselijk product is en dat het daarom binnen ons bereik en verantwoordelijkheid ligt om het recht naast de lat van ons individuele morele oordeel te leggen.

Biografie

Deniz Coskun (Arnhem, 1980) studeerde rechten in Leiden en promoveert bij het Institute for Law van de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel studeert hij aan New York University School of Law voor een graduate degree in corporation law. Hij is tevens de auteur van het boek ‘Cultuur van de mensenrechten, een rechtsfilosofische inleiding’ (Wolf Legal Publishers, 2006). E-mail: deniz.coskun@nyu-edu

Contactpersoon
Communicatie
E-mail
Telefoon
(024) 361 22 30