Zoek in de site...

Digital borders and real rights. Effective remedies for third-country nationals in the Schengen information system (Promotie)

Datum
maandag 1 oktober 2007Plaats in mijn agenda
Tijd
vanaf 15:30
Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Promovendus
Mw. mr. E.R. Brouwer
Promotor(es)
Mw. prof. dr. E.H. Guild, prof. dr. C.A. Groenendijk
Handelseditie

Martinus Nijhoff Publishers. Tel: (071) 535 34 12

Beschrijving

Het Schengen Informatie Systeem (SIS) is een Europees databestand dat sinds 1995 operationeel is. Het is een van de maatregelen die de Schengenstaten hebben genomen om de opheffing van de binnengrenscontroles te compenseren. Evelien Brouwer onderzocht de rechtspositie van derdelanders die in het SIS zijn geregistreerd omdat hen de toegang is geweigerd aan de grens. Op basis van het EU-recht en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bepleit ze een effectief rechtsmiddel waarmee deze personen bezwaar kunnen maken tegen beslissingen op basis van het SIS. Deze beslissingen kunnen voor hen zeer ingrijpend zijn.

Brouwer laat zien dat dit recht niet alleen noodzakelijk is met betrekking tot het SIS, maar ook vanwege koppeling met andere Europese databestanden zoals Eurodac (met vingerafdrukken van asielzoekers en irreguliere migranten) en het toekomstige Visum Informatie Systeem. In Frankrijk, Duitsland en Nederland bleek de rechtsbescherming onvoldoende. Bovendien geven de rapporten van dataprotectie-autoriteiten in Frankrijk en Duitsland een verontrustend beeld over de kwaliteit en juistheid van de in het SIS opgeslagen data. Brouwer wijst op de toenemende risico’s van onjuiste of onrechtmatige gegevensopslag nu deze gegevensbestanden door steeds meer organisaties en staten worden gebruikt en voor meer doeleinden ingezet. Een actieve rol van de nationale rechters en dataprotectie-autoriteiten is daarom volgens haar noodzakelijk.

Biografie

Evelien Brouwer (Eindhoven, 1966) is universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Tussen 2001 en 2007 werkte zij aan het Centrum voor Migratierecht en het Institute for Law van de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2001-2002 nam zij deel aan het onderzoeksproject  ‘Immigration, Asylum and Terrorism: a Changing Dynamic’ naar de gevolgen van 11 september 2001 voor het asiel en migratierecht. E-mail: e.brouwer@law.uu.nl

Contactpersoon
Communicatie
E-mail
Telefoon
(024) 361 22 30