Zoek in de site...

Stil pandrecht op vorderingen op naam (Promotie)

Datum
woensdag 16 januari 2008Plaats in mijn agenda
Tijd
vanaf 13:30
Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Promovendus
Mr. ing. A.J. Verdaas
Promotor(es)
Prof. mr. J.J. van Hees, prof. mr. S.C.J.J. Kortmann
Handelseditie

Kluwer, Deventer

Beschrijving

Onze financiële wereld hangt van pandrechten op vorderingen aan elkaar. Wie geld leent om een huis te kopen, geeft een hypotheekrecht op dat huis als onderpand. Lost de kredietnemer zijn schuld niet af, dan kan de schuldeiser, vaak een bank, het huis verkopen en zich verhalen op de opbrengst. Lenen banken geld aan ondernemingen of aan elkaar, dan worden vaak pandrechten op geldvorderingen als onderpand gegeven. Lost de kredietnemer zijn schuld niet af, dan kan de schuldeiser de verpande vorderingen innen en zichzelf uit de opbrengst voldoen.

Mr. Verdaas onderzocht de wettelijke regeling van het pandrecht op vorderingen, in het bijzonder de rechten en verplichtingen van de pandhouder, de pandgever en de schuldenaar van een verpande vordering. Is bijvoorbeeld de pandhouder bevoegd om het rentepercentage van een verpande lening te wijzigen?

Biografie

Mr. ing. A.J. (Ronald) Verdaas (Breda, 1965) studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg en de Open Universiteit. Sinds 1989 is Verdaas werkzaam in de bankwereld, momenteel bij SNS REAAL. Van 2003 en 2007 was hij onderzoeker bij het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, onderdeel van het Institute for Law van de Radboud Universiteit.

Contactpersoon
Wetenschapscommunicatie
E-mail
Telefoon
(024) 361 60 00