Zoek in de site...

Niet toelaten betekent uitsluiten. Een rechtssociologisch onderzoek naar de rechtvaardiging en praktijk van uitsluiting van vreemdelingen van voorzieningen (Promotie)

Datum
maandag 8 september 2008Plaats in mijn agenda
Tijd
vanaf 15:30
Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Promovendus
Mw. mr. M.H. Pluymen
Promotor(es)
Prof. mr. C.A. Groenendijk
Copromotor(es)
Mr. P.E. Minderhoud
Handelseditie

Boom Juridische Uitgevers

Beschrijving

In 1998 trad de Koppelingwet in werking. Vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijven, hadden geen toegang meer tot sociale voorzieningen. Met de invoering van de wet werd een taak van het vreemdelingenbeleid, het bestrijden van illegaliteit, gedelegeerd naar uitvoeringsambtenaren in gemeenten die daarmee poortwachters van de verzorgingsstaat werden.

Manon Pluymen beschrijft in haar onderzoek hoe de uitsluiting van migranten van voorzieningen in Nederland zich ontwikkelde in de periode 1965-2003. Voorts onderzocht ze hoe de gemeenten Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven en Groningen tussen 2000 en 2003 zijn omgegaan met vreemdelingen in hun gemeenten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en bijstandverlening.

Biografie

Manon Pluymen (Groningen, 1973) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht. Bovenstaand onderzoek is verricht bij het Institute for Law (Instituut voor Rechtssociologie/Centrum voor Migratierecht) van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Momenteel is Pluymen werkzaam als advocaat bij JPR Advocaten.

Contactpersoon
Wetenschapscommunicatie
E-mail
Telefoon
(024) 361 60 00