Zoek in de site...

Licentieweigering als misbruik van machtspositie. Intellectuele eigendom, artikel 82 EG en de belemmering van innovatie (Promotie)

Datum
donderdag 6 november 2008Plaats in mijn agenda
Tijd
vanaf 13:30
Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Promovendus
Mw. mr. S.C. van Loon
Promotor(es)
Prof. mr. A.A. Quaedvlieg
Handelseditie

Kluwer, Deventer

Beschrijving

De mogelijkheid een licentie te weigeren, behoort tot de kern van het recht van intellectuele eigendom. Niettemin zijn er omstandigheden denkbaar waarin een weigering tot licentieverlening de mededinging in ernstige mate kan frustreren. In dergelijke gevallen kan het mededingingsrecht, dat het misbruiken van een machtspositie verbiedt, ingrijpen door een verplichte licentie op te leggen. Deze toepassing van het mededingingsrecht is echter omstreden, omdat zij de rechthebbende berooft van de essentie van zijn recht, namelijk de exclusiviteit.

Sophie van Loon formuleert in haar proefschrift een antwoord op de vraag onder welke omstandigheden een ingrijpen door het mededingingsrecht bij licentieweigeringen gerechtvaardigd is. Voor ingrijpen door het mededingingsrecht bij licentieweigeringen lijkt alleen dan plaats, als die weigering verdere innovatie verhindert.

Lees meer over dit onderzoek op www.ru.nl/wetenschapsagenda/05 (vanaf woensdag 22 oktober)

Biografie

Sophie van Loon (Nijmegen, 1977) werkte na haar studie Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen als onderzoeker en docent bij de vaksectie Handels- en Economisch recht van diezelfde universiteit. Sinds 2008 werkt Van Loon als advocaat, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht, bij Kennedy Van der Laan in Amsterdam. Dit promotieonderzoek maakt deel uit van het programma van het Institute for Law van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Contactpersoon
Wetenschapscommunicatie
E-mail
Telefoon
(024) 361 60 00