Activiteiten voor alumni

De Nijmeegse rechtenfaculteit houdt graag contact met haar oud-studenten. Vandaar dat zij jaarlijks diverse activiteiten, lezingen en symposia speciaal voor alumni organiseert. 

Van der Grintenlezing
Jaarlijks nodigt de faculteit een bekende spreker uit voor de 'Van der Grintenlezing'. Alumni van de faculteit kunnen deze lezing gratis bijwonen.

Actualiteitencursussen
Op de actualiteitencursussen wordt onderwijs gegeven door vooraanstaande hoogleraren om kennis van juridische deelgebieden op te frissen. Ook is het weerzien met oude bekenden voor veel alumni een reden om naar Nijmegen te komen.

Lezingenreeks Achter de schermen
De lezingenreeks Achter de schermen vindt plaats in exclusieve settings zoals musea, kerken, het Koninklijk Paleis of een dierentuin. U krijgt hier toegang tot plekken waar u anders niet zou komen. Ook heten we uw partner of een familielid welkom bij deze activiteit. De lezingen zijn juridisch getint, maar zijn ook voor niet-juristen interessant om te volgen.

Netwerkborrels in Amsterdam en Den Haag
Veel alumni die woonachtig of werkzaam zijn in het westen van het land hebben te kennen gegeven dat de reistijd een belemmering is om aan de activiteiten op de campus deel te nemen. Om die reden organiseert de faculteit jaarlijks een alumniborrel in café Oliver’s, gelegen nabij het WTC in Amsterdam.
Om het jaar wordt in juni een lezing met aansluitend een netwerkborrel in Den Haag georganiseerd. U kunt hier kosteloos aan deelnemen.