Een allerlaatste kinderpardon? | Actualiteitencollege met Carolus Grütters op dinsdag 5 februari

Datum bericht: 1 februari 2019

Het kabinet leek bijna te struikelen over wat het aller-aller-allerlaatste kinderpardon moet worden, maar nu ligt er dan toch een akkoord. Een groep van 700 kinderen wordt opnieuw beoordeeld. De bevoegdheid om te pardonneren verschuift van de staatssecretaris naar het hoofd van de Immigratie en Naturalisatiedienst. Is het probleem daarmee opgelost? Kom luisteren naar de tekst en uitleg van jurist Carolus Grütters.

banner-kinderpardon

Oplossing

De opluchting onder de betrokken kinderen en hun familie was groot. Het is de verwachting dat 90% van de kinderen zullen mogen blijven. Is het probleem van de schrijnende gevallen en de slopende onzekerheid hiermee opgelost? Wordt zo voorkomen dat dergelijke situaties in de toekomst opnieuw ontstaan?

Realistisch

Ook na het generale pardon in 2007 en het eerdere kinderpardon in 2013 werd beloofd dat de procedure versneld zou worden om zodoende schrijnende gevallen te voorkomen. Maar hoe realistisch is dat? Zullen er niet altijd mensen tussen wal en schip vallen en is een pardonregeling zodoende niet onvermijdelijk? En is het verstandig dat de bevoegdheid om te pardonneren verschuift van de staatssecretaris naar het hoofd van de IND? Hoe zit dat staatsrechtelijk eigenlijk?

Jurist Carolus Grütters geeft een korte toelichting en gaat daarna met filosoof Lisa Doeland in gesprek.

Parlementair historicus Peter van der Heiden trapt af met een column.

Aanmelden

Deelname is gratis. Inschrijven is niet nodig.