Legal Valley Congres Maatschappij & Recht - Toegang tot het recht

Datum bericht: 4 februari 2019

legalvalley-logoOndanks dat de rechtsstaat in Nederland tot de beste in de wereld behoort, komt het steeds vaker voor dat kwetsbare mensen moeite hebben om toegang te krijgen tot het recht. Vaak wordt daarbij gedacht aan de kosten van de sociale advocatuur. Er kan echter ook gekeken worden naar alternatieve wijzen van geschillenbeslechting, zoals de buurtrechter, mediation en digitale rechtspraak. Maar ook thema’s als legal design vs laaggeletterdheid en beschikbaarheid van rechtswinkels en het juridisch loket behoren tot het onderwerp. Tijdens het jaarlijkse congres Maatschappij & Recht van Legal Valley staat dit thema 'toegang tot het recht' centraal. Het congres vindt plaats op maandag 15 april 2019 in Arnhem.

De Minister voor Rechtsbescherming gaf tijdens het congres van 2018 aan dat hij open staat voor experimenten en daar ook geld voor vrij wil maken. Vraag is of wij in Gelderland, met de gebundelde kennis en krachten binnen Legal Valley, met een concreet voorstel kunnen komen over hoe wij hier de toegang tot het recht verhogen.

Inleiders tijdens het congres zijn onder andere mr. Thom de Graaf, vice-voorzitter van de Raad van State, Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming en mr. Ybo Buruma, raadsheer bij de Hoge Raad.

Meer informatie over het thema en inschrijven.