Promotie Anoeshka Gehring: 'Pensioners on the move. A socio-legal study on retirement migration from the Netherlands to Spain and Turkey'

Datum bericht: 12 februari 2019

Een groeiend aantal gepensioneerden besluiten hun pensioen in een ander land door te brengen dan het land waar ze hebben gewerkt. In het onderzoek van Anoeshka Gehring staan migranten centraal die na hun pensioen vanuit Nederland permanent of tijdelijk naar Spanje of Turkije migreren. Twee groepen pensioenmigranten bewegen tussen beide landen: Nederlanders die na hun pensioen naar Spanje of Turkije migreren en Spanjaarden en Turken die als gastarbeider naar Nederland zijn gekomen en na hun pensioen besluiten terug te keren naar hun landen van herkomst. Het doel van het onderzoek is inzicht geven in de besluitvormingsprocessen van pensioenmigranten. Hierbij heeft Gehring specifiek aandacht besteed aan de invloed van nationale en supranationale regels op de keuze voor een migratiepatroon. Uit de analyse blijkt dat met name sociale zekerheidswetgeving en migratiewetgeving van invloed is op de keuzes van pensioenmigranten.

Anoeshka Gerhing studeerde Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit. In 2011 startte ze haar promotieonderzoek bij het Centre for Migration Law and Sociology aan de Radboud Universiteit. Tegelijkertijd was ze werkzaam als docent Culturele Antropologie. Ze is een van de coördinatoren van Stichting Vluchtelingen in de Knel’.

De promotie van Gerhing vond plaats op maandag 11 februari aan de Radboud Universiteit.