Promotie Dennis Nijssen: ‘An analysis of cost contribution arrangements as a legitimate transfer pricing instrument and a tax avoidance tool’

Datum bericht: 12 februari 2019

Technologische vooruitgang en globalisering hebben een dramatische invloed gehad op het bedrijfsmodel van multinationale ondernemingen. Dat heeft de belastingheffing van deze ondernemingen aanzienlijk gecompliceerd, in het bijzonder wanneer verschillende groepsmaatschappijen gezamenlijk (immateriële) activa ontwikkelen of concerndiensten verrichten. Dit is het onderwerp van het promotieonderzoek van Dennis Nijssen, die aankomende vrijdag 15 februari promoveert. Welke groepsmaatschappij dient welke kosten te dragen en wie is gerechtigd tot de met deze activiteiten gegenereerde extra winst? Multinationals structureren de samenwerking binnen de groep vaak door middel van overeenkomsten, die voorzien in een collectieve eigendom van resultaten en een verdeling van kosten op basis van de verwachte voordelen per deelnemer. Dergelijke overeenkomsten worden “cost contribution arrangements” of “CCA’s” genoemd. Het proefschrift van Nijssen is een diepteanalyse van hun fiscale behandeling. Hij onderzoekt hoe deze overeenkomsten zich verhouden tot de internationale standaard voor het vaststellen van verrekenprijzen, bestudeert hun positie onder internationaal belastingrecht en beargumenteert dat er een toekomst is voor CCA’s, ook in een wereld die steeds kritischer staat tegenover de belastingstrategie van multinationals.

Dennis Nijssen heeft in 2004 de fiscaal juridische opleiding van de Universiteit Maastricht afgerond. Daarna was hij werkzaam als belastingadviseur bij Loyens & Loeff en als bedrijfsfiscalist bij AkzoNobel en Nouryon. Sinds 2012 is hij als buitenpromovendus verbonden aan de Radboud Universiteit.