Zevende zaal in Grotiusgebouw gesponsord door advocaten

Datum bericht: 13 februari 2019

In januari is de zevende zaal in het Grotiusgebouw gesponsord. Het kantoor Meulenkamp Advocaten uit Venlo heeft zijn naam verbonden aan werkgroepzaal 1.160 van de Nijmeegse rechtenfaculteit. Meulenkamp Advocaten levert sinds 1923 gespecialiseerde juridische bijstand aan ondernemingen, overheden, instellingen en particulieren.

Juridische bedrijven en instellingen die zich met de rechtenfaculteit verbonden voelen kunnen collegezalen of andere ruimtes in het Grotiusgebouw sponsoren. De namen van de desbetreffende bedrijven staan op een naambord bij de ingang van de zaal. Op deze stijlvolle manier verwerven zij naamsbekendheid onder studenten en andere bezoekers van het gebouw, veelal uit de juridische gemeenschap. De opbrengsten van de zaalsponsoring komen geheel ten goede aan beurzen en giften voor studenten en docenten die voor een periode naar het buitenland gaan voor studie of onderzoek.

Er zijn nog tien werkgroepzalen beschikbaar voor juridische bedrijven en instellingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. mr. L.J.T.M. Hermans-Brand (directeur Stichting Rechtenalumni Nijmegen) via 024-3616054 of L.Hermans@jur.ru.nl.