De rechtenfaculteit in de media, week 12

Datum bericht: 29 maart 2023

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week vind je hier artikelen van en over Nikky van Triet, Pieter Kuypers, Paul Bovend’Eert en Tesseltje de Lange.

Nikky van Triet (promotus Algemene rechtswetenschap) werd naar aanleiding van het onderwerp van haar promotie, het vertrouwen in de overheid, geïnterviewd door Binnenlands Bestuur. Toen Van Triet aan haar promotieonderzoek begon, was het vertrouwensbeginsel nog geen hot topic. Nu wordt dit onderwerp steeds actueler: “Binnen het bestuursrecht en het civiele recht moet meer aandacht zijn voor de gevolgen van een schending van juridisch gerechtvaardigd vertrouwen.”

Pieter Kuypers (hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht) reageerde voor NRC op de uitspraak van Wopke Hoekstra, minister van Financiën, die stelde dat de commercie het heeft gewonnen van de regelgeving. Hoekstra deed deze uitspraak naar aanleiding van de boete die ING van het Openbaar Ministerie heeft gekregen voor falend toezicht op witwaspraktijken. Kuypers snapt het standpunt van Hoekstra: “Een aanbesteding is niet bedoeld om marktpartijen uit te sluiten of te straffen. De Aanbestedingswet heeft als doel marktpartijen een eerlijke kans te geven om een overheidsopdracht binnen te halen. Mits zij voldoen aan de gestelde eisen en voorwaarden van een aanbesteding. Het ministerie moet een eigen oordeel vellen of dit het geval is.”

Paul Bovend’Eert (hoogleraar Staatsrecht) schreef voor NRC een opiniestuk over de reputatie van het Europees Parlement (EP). Deze is de afgelopen jaren verslechterd door corruptieschandalen, belangenverstrengeling en financiële malversaties. Bovend’Eert is sceptisch over het overleven van het EP: “Indien het EP geen fundamentele hervormingen doorvoert, dreigt het zijn bestaansrecht te verliezen in een Europese Unie, die zich er juist voor inzet de rechtsstaat in Europa beter te beschermen.”

Politiek koningshuisverslaggever Jan Hoedeman bracht een boek uit over het zwaktepunt van koning Willem-Alexander. Naar aanleiding hiervan denkt Bovend’Eert in het AD terug aan de vakantie van koning en zijn gezin naar Griekenland, na de verstrenging van de coronamaatregelen. Volgens Bovend’Eert had dit nooit mogen gebeuren: “Je kunt het de koning zelf verwijten, de adviseurs én de minister-president. Het is een collectief falen.”

Tesseltje de Lange (hoogleraar Europees migratierecht) legt in De Gelderlander uit waarom uitzendbureaus en werkgevers verplicht moeten worden tot het goed regelen van huisvesting voor arbeidsmigranten. “Arbeidsmigranten moeten op een humane manier met de fiets naar het werk kunnen. Niet meer elke dag met een busje vanuit erbarmelijke huisvesting in Duitsland.”, zegt De Lange hierover. “Als we zeggen: we willen die bedrijvigheid hier, dan moet een gemeente zich ook hard maken voor goede huisvesting.”