Werkzaamheden fietsparkeerkelder Grotiusgebouw

Datum bericht: 18 december 2023

Vanaf 1 februari starten werkzaamheden om de fietsenkelder in het Grotiusgebouw efficiënter in te richten en zo meer fietsparkeerplekken te realiseren. De fietsenstallingen voor medewerkers worden op dit moment onderbenut, terwijl er voor de overige gebruikers te weinig fietsparkeerplekken zijn in het openbare gedeelte. Met het verdwijnen van de fietsparkeerplekken bij Spinoza tijdens de verbouwing, wordt meer drukte verwacht in de fietsparkeerkelder van het Grotiusgebouw.

Daarom worden de volgende maatregelen genomen:

  1. De kleine fietsenstalling (zuidkant) voor medewerkers wordt een openbare stalling. Deuren en bestaande fietsrekken worden weggehaald en belijning wordt aangebracht om aan te geven waar fietsen gestald kunnen worden. Fietsen kunnen dan efficiënt naast elkaar gestald worden.
  1. De grote fietsenstalling (noordkant) blijft beschikbaar voor medewerkers. Daar verandert vooralsnog niets, er is hier voldoende plaats.
  1. Om het gebruiksgemak van het stallen in de openbare stalling te vergroten worden bovenste rekken (etagerekken) van de drie meest oostelijke rekken in de stalling weggehaald. Deze bovenste stallingen worden nauwelijks gebruikt en maken stallen in de onderste rekken lastiger.

Medewerkers worden verzocht om vanaf 1 februari 2024 alleen gebruik te maken van de grote medewerkersstalling aan de noordkant. Vóór en tijdens de werkzaamheden worden gebruikers geïnformeerd in de stalling zelf.