Opt-out methode ‘You share, we take care!’ gaat van start

Datum bericht: 7 december 2023

De Radboud Universiteit heeft een procedure geïmplementeerd waarmee korte werken van wetenschap nog sneller open access beschikbaar kunnen komen. Open access publiceren is een speerpunt van beleid van het College van Bestuur en de Nederlandse overheid.

De opt-out methode maakt korte werken van wetenschap zes maanden na de eerste online publicatie standaard openbaar via de Radboud Repository. Dit gebeurt op basis van artikel 25fa van de Nederlandse auteurswet, ook wel bekend als het ‘Taverne amendement’. Alle Nederlandse universiteiten maken daar gebruik van.

Korte werken van wetenschap zijn in dit verband gepubliceerde wetenschappelijke artikelen, artikelen in een congresbundel, op zichzelf staande hoofdstukken in geredigeerde boeken, en annotaties bij een rechterlijke uitspraak. Artikel 25fa van de Auteurswet betreft alleen publicaties op basis van onderzoek dat geheel of gedeeltelijk gefinancierd is met Nederlandse publieke middelen. Het is van toepassing op publicaties waarvan ten minst één (co-)auteur op moment van publicatie een dienstverband heeft aan de Radboud Universiteit.

Deze mogelijkheid om open access te versnellen, gaat in op 1 januari 2024. Hiervoor is een bepaling aan de arbeidsovereenkomst toegevoegd. De uitgeversversie van kort werk van wetenschap wordt standaard openbaargemaakt na zes maanden, tenzij de auteur kenbaar maakt dat een individuele publicatie hiervan moet worden uitgesloten. Onderzoekers met een actueel dienstverband hebben hierover onlangs een brief ontvangen van het College van Bestuur.

Als een onderzoeker wenst dat een publicatie niet op deze manier beschikbaar komt, kan de auteur dat vanaf het moment van publicatie melden middels het invullen van het formulier op de pagina Automatisch open access publicatie na zes maanden.

Contactinformatie

Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met het Open Access Serviceteam via openaccess@ubn.ru.nl.