Onderwijs voor alumni

Wij geloven dat u ook ná het behalen van uw diploma nooit bent uitgeleerd. De rechtenfaculteit biedt verschillende onderwijstypen aan voor haar alumni.

Actualiteiten-cursussen

Jaarlijks organiseert de Nijmeegse rechtenfaculteit actualiteitencursussen voor alumni. Deze cursussen worden verzorgd door vooraanstaande docenten en zijn bedoeld om uw kennis van de verschillende vakgebieden op te frissen.

CPO

Het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) verzorgt vrijwel alle beroeps- en  specialisatieopleidingen in Nederland, zoals de Grotius Academie en de Beroepsopleiding Advocaten. Daarnaast heeft het een open aanbod van meer dan 200 cursussen en webinars. Ook organiseert het maatwerktrajecten voor vele opdrachtgevers.

Contractonderwijs

U kunt zich inschrijven voor vrijwel alle vakken van 5 EC of meer die de Faculteit der Rechtsgeleerdheid verzorgt. Het contractonderwijs is interessant voor afgestudeerde juristen om kennis van juridische deelgebieden op te frissen, of de benodigde tentamens af te leggen voor toegang tot de togaberoepen.

Radboud Academy

Radboud Academy is het overkoepelend centrum voor 'Leven Lang Ontwikkelen' van de Radboud Universiteit. Blijf bij in de veranderende maatschappij en lever een betekenisvolle bijdrage aan uzelf, uw organisatie en de samenleving.

Overige cursussen

Verder verzorgt de faculteit ook cursussen voor specifieke doelgroepen, zoals de cursus 'Veiligheidszorg en bestuurssanctierecht'.