Actualiteitendag 2023

Op vrijdagmiddag 8 december organiseert de faculteit samen met het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) ter ere van het lustrumjaar een extra uitgebreide en feestelijke editie van de Actualiteitendag voor alumni. Het evenement vindt plaats op de campus. Naast de gebruikelijke actualiteitencursussen staat een exclusief interview met klimaatadvocaat Roger Cox op het programma. Deze sessie wordt speciaal in het kader van het lustrum georganiseerd en kunt u als deelnemer gratis bijwonen. Bent u er ook bij?

De Actualiteitendag voor alumni:

 • Volg een actualiteitencursus van twee uur en fris uw kennis op
 • U krijgt onderwijs van topdocenten van de faculteit
 • U behaalt 2 PO-punten
 • U ontmoet oud-studiegenoten
 • U kunt volop netwerken tijdens de aangeklede borrel
 • U betaalt het gereduceerde tarief van €100,-
 • Inclusief gratis deelname aan de speciale lustrumsessie met Roger Cox

Programma

13.00 – 13.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

13.30 – 14.30 uur: Interview met Roger Cox door Claartje Bulten

14.45 – 15.45 uur: Start actualiteitencursussen

15.45 –  16.00 uur: Pauze

16.00 – 17.00 uur: Vervolg actualiteitencursussen

17.00 – 18.30 uur: Borrel

Sprekers en cursussen

Het programma begint met een plenair gedeelte waar een exclusief interview plaatsvindt met klimaatadvocaat Roger Cox. Hij wordt geïnterviewd door hoogleraar Ondernemingsrecht Claartje Bulten. Cox geniet een internationale reputatie op het gebied van klimaatverandering en recht. Hij is vooral bekend van de Urgenda-zaak en de klimaatzaak tegen Shell. Door Time Magazine werd hij uitgeroepen tot een van de 100 meest invloedrijke personen ter wereld.

Vervolgens kunt u kiezen uit de volgende actualiteitencursussen:

Actualiteiten Burgerlijk procesrecht

Door prof. mr. Pauline Ernste (CPO-hoogleraar Geschillenbeslechting in de (inter)nationale rechtspraktijk)

Het burgerlijke procesrecht is constant in beweging. De Hoge Raad heef het afgelopen jaar een tal van uitspraken gedaan op het gebied van het burgerlijk procesrecht. In deze actualiteitencursus krijgt u een overzicht van de belangrijkste recente jurisprudentie, maar wordt ook stilgestaan bij nieuwe en komende wetgeving, en publicaties over burgerlijk procesrecht.

Actualiteiten Bestuursrecht

Door prof. mr. Tonny Nijmeijer (hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder Omgevingsrecht) en Tycho Lam (docent Bestuursrecht en advocaat)

In deze actualiteitencursus komen actualiteiten rondom wetgeving, aan bod, in het bijzonder over de Awb. Tevens wordt de stand van zaken rondom de Omgevingswet besproken en wordt er ingegaan op actuele ontwikkelingen in de rechtspraak, o.a. over bestemmingsplannen (met verbrede reikwijdte).

Actualiteiten in financiering, zekerheden en insolventierecht

Door prof. mr. Ben Schuijling (hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder Onderneming & Recht, en directeur van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht)

Tijdens dit actualiteitencollege wordt u bijgepraat over actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het terrein van het zekerheden- en insolventierecht.

Afwikkeling van civielrechtelijke aansprakelijkheid langs bestuursrechtelijke weg

Door prof. mr. Bas Kortmann (emeritus hoogleraar Burgerlijk recht)

Bij de mijnbouwschade in Groningen wordt de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de NAM jegens de gedupeerde in een bestuursrechtelijke procedure afgewikkeld. Het grote aantal gedupeerden en het ontzorgen van hen zijn de belangrijkste redenen voor de keuze voor deze hybride constructie. De juridische vragen die hierbij opkomen, verdienen ook buiten de Groningse problematiek aandacht. Onder meer zullen aan de orde komen:

 • Het bewijsvermoeden van art. 6:177 BW en de bestuursrechtelijke invulling daarvan;
 • Standaardisering bij grote aantallen gelijksoortige schades;
 • Gebondenheid overheid aan abvbb bij afwikkeling civielrechtelijke aansprakelijkheid;
 • Forfaitaire bedragen;
 • Immateriële schadevergoeding bij grote aantallen gedupeerden.