Cursusgeld

De kosten voor deelname aan het contractonderwijs bedragen in 2024-2025 EUR 145,= per ECTS voor de bachelorvakken en EUR 175,= per ECTS voor de mastervakken.

  • U betaalt geen apart examengeld en geen administratiekosten.
  • Literatuur en syllabi dient u zelf aan te schaffen.
  • U ontvangt een factuur
  • Onderwijs is vrijgesteld van btw

Ontbinding:

Ontbinding van het contract is slechts mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de cursus. U kunt alleen schriftelijk ontbinden (contractonderwijs@jur.ru.nl). Bij schriftelijke ontbinding wordt het cursusgeld gerestitueerd onder inhouding van 25% van dit cursusgeld aan administratiekosten. Later annuleren betekent dat u het volledige cursusgeld verschuldigd bent.

Digitaal studietegoed:

Cursussen kunnen ook bekostigd worden vanuit het digitaal studietegoed (18 ECTS) dat studenten van de Radboud Universiteit ontvangen bij de uitreiking van hun masterdiploma.

Voor meer informatie over het gratis studietegoed: https://www.ru.nl/alumni/