FAQ

Hier vindt u de antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het contractonderwijs.

Ga direct naar:

Algemeen

Onderwijs

Tentamens

Studentenkaart (campus-/collegekaart)

Digitaal studietegoed

Algemeen

Voor wie is het contractonderwijs bedoeld?

Het contractonderwijs is toegankelijk voor alumni en overige geïnteresseerden die in het bezit zijn van de benodigde voorkennis.

Waarom zou ik voor contractonderwijs kiezen?

Het contractonderwijs kan dienen als een eerste kennismaking met de rechtenstudie of om meer te leren over de achtergronden van het recht. Tevens is het interessant voor afgestudeerde juristen om kennis van juridische deelgebieden op te frissen, of de benodigde tentamens af te leggen voor toegang tot de togaberoepen.

Welke voorkennis heb ik nodig voor het volgen van het contractonderwijs?

De vereiste vooropleiding voor het volgen van vakken via het contractonderwijs is gelijk aan die voor het volgen van een universitaire studie, uitgezonderd de eerstejaarsvakken. Voor sommige vakken gelden specifieke voorkenniseisen, bij andere vakken is relevante werkervaring voldoende.
Raadpleeg het Vakkenaanbod (alfabetische volgorde).

Welke richtlijnen zijn er van toepassing op het contractonderwijs?

In het document Richtlijnen contractonderwijs 2024-2025 (pdf, 266 kB) vindt u alle afspraken en regels met betrekking tot het contractonderwijs.

Onderwijs

In welke periode wordt het onderwijs gegeven?

Het onderwijs aan de rechtenfaculteit is verdeeld in twee semesters:

  • eerste semester loopt van september tot en met januari:
  • tweede semester van februari tot en met juli.

Waar kan ik mijn collegerooster vinden?

Via het persoonlijk rooster in het studentaccount kunt u per semester de roosters vinden. Eventuele roosterwijzigingen worden bekend gemaakt via  Brightspace, de digitale leeromgeving van de universiteit.

In welke vorm wordt het onderwijs gegeven?

Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. Bij een aantal cursussen wordt er gebruik gemaakt van weblectures. Welke cursussen hiervoor in aanmerking komen, wordt per collegejaar bepaald. Wanneer dat het geval is, wordt dit gemeld bij de cursusinformatie.

Geldt er een aanwezigheidsplicht?

Contractstudenten hebben geen aanwezigheidsplicht, in tegenstelling tot reguliere studenten.

Krijg ik vrijstelling wanneer ik een volledige rechtenstudie ga volgen?

De door u behaalde certificaten leveren in principe vrijstellingen op wanneer u één van de juridische opleidingen gaat volgen of reeds volgt. Het inbrengen van tentamencertificaten in ruil voor vrijstellingen is aan een aantal voorwaarden verbonden. U dient voor het verkrijgen van een vrijstelling ingeschreven te staan als student. Studiepunten van behaalde vakken via het contractonderwijs tellen niet mee voor het Bindend Studieadvies (BSA).

Krijg ik een bewijs van deelname?

Indien u deelneemt aan een tentamen en slaagt, krijgt u op verzoek een certificaat met het behaalde tentamenresultaat toegezonden. Indien u geen tentamen wilt doen maar wel een bewijs van deelname wenst te ontvangen, kunt u vóór aanvang van het onderwijs een presentielijst opvragen die u na afloop van elk college en/of elke werkgroep door de docent laat ondertekenen. Op basis van de getekende lijst verstrekken wij aan het eind van de cursus een bewijs van deelname.

Tentamens

Moet ik verplicht tentamen doen?

Contractcursisten hebben geen tentamenverplichting. Bij uw inschrijving kunt u aangeven of u al dan niet aan een tentamen wilt deelnemen. Er is geen verschil in prijs van de cursus met of zonder tentamendeelname.

Hoe worden de tentamens afgenomen?

De meeste vakken worden schriftelijk getoetst. Een schriftelijke toets kan worden afgenomen op papier of digitaal. De wijze van tentamineren vindt u bij vakkenaanbod of in Brightspace.

Hoe schrijf ik mij in voor een tentamen?

Indien u besluit tentamen te doen, wordt u bij de aanmelding voor het vak automatisch ingeschreven voor de eerste tentamengelegenheid. U hoeft zich dus niet zelf aan te melden. De inschrijving voor de herkansing gaat niet automatisch. Indien u wilt deelnemen aan de herkansing kunt u een e-mail sturen naar contractonderwijs@jur.ru.nl. De coördinator contractonderwijs meldt u dan aan voor het hertentamen. U kunt zich via dit mailadres ook afmelden voor tentamen.
Contractstudenten mogen deelnemen aan de twee (geplande) tentamengelegenheden die de faculteit bij iedere cursus biedt. Contractcursisten komen niet in aanmerking voor een extra tentamengelegenheid. Zij kunnen hiertoe ook geen verzoek indienen.

Wat moet ik meenemen naar een tentamen?

U bent verplicht om een geldig identiteitsbewijs te tonen bij aanvang van een tentamen. Zonder geldig identiteitsbewijs mag u niet deelnemen aan het tentamen. Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort, rijbewijs, ID-kaart of verblijfsvergunning. Daarnaast heeft u een studentenkaart nodig voor het openen van de lockers waarin u uw spullen verplicht dient op te bergen.

Waar vind ik de tentamenuitslagen?

De uitslag van schriftelijke tentamens wordt binnen vier weken in Osiris bekend gemaakt. Als u geslaagd bent voor een tentamen, ontvangt u op aanvraag een certificaat waarop het resultaat van het tentamen is vermeld. Het certificaat kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar contractonderwijs@jur.ru.nl.

Studentenkaart (campus-/collegekaart)

Heb ik een studentenkaart nodig?

U heeft geen studentenkaart nodig om te mogen deelnemen aan de cursussen.  U heeft de kaart wel nodig bij deelname aan de (digitale) tentamens om toegang te krijgen tot de lockers waarin u uw spullen verplicht moet opbergen. Daarnaast geeft de studentenkaart  toegang tot zaken zoals de parkeerterreinen, de afgesloten fietsenstallingen, het lenen van materiaal uit de bibliotheek, etc.

Hoe vraag ik een studentenkaart aan?

U kunt de kaart aanvragen door een pasfoto te uploaden in Osiris. De kaart wordt binnen circa 2 weken naar uw privéadres (zoals vermeld in Osiris) gestuurd.

Digitaal studietegoed

Kan ik mijn digitale studietegoed inzetten voor het contractonderwijs?

Cursussen kunnen ook bekostigd worden vanuit het digitaal studietegoed (18 ECTS) dat studenten van de Radboud Universiteit ontvangen bij de uitreiking van hun masterdiploma.
Voor meer informatie over het gratis studietegoed: https://www.ru.nl/alumni/