PO-punten (NOvA)

Om aanspraak te kunnen maken op NOvA PO-punten moet u kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd. Dit kan door middel van een presentielijst die u na afloop van elk college en/of elke werkgroep laat ondertekenen door de docent. Deze presentielijst kunt u voor aanvang van het onderwijs aanvragen bij de coördinator contractonderwijs. Aan het eind van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname met het cursusprogramma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en hoeveel uur onderwijs u heeft gevolgd.

Indien het onderwijs uitsluitend op afstand is gevolgd, dient het onderwijs te worden afgesloten met een tentamen waarvoor een voldoende is behaald.

Meer informatie nodig over de NOvA PO-punten? Bekijk hier de volledige verordening:

https://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

Bron: website Nederlandse Orde van Advocaten