Komt u ook terug?

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid hecht sterk aan een blijvende band met haar oud-studenten. De contacten tussen alumni en de faculteit zijn voor ons van grote waarde. Bijvoorbeeld om studenten te helpen aan een geschikte stageplek, maar ook voor het organiseren van gastcolleges. De faculteit betrekt alumni daarnaast bij de evaluatie van onderwijs en (werkgevers)onderzoek. Daarom kiezen wij voor een intensief alumnibeleid, waarbij we zorg en aandacht besteden aan u als alumnus/alumna. Waar de rechtenfaculteit zich eerder via de reünistenkring vooral op kringleden (800 personen) richtte, worden alle activiteiten en diensten tegenwoordig aangeboden aan alle alumni (ruim 10.000) van de Nijmeegse rechtenfaculteit.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • U ontvangt tweemaal per jaar kosteloos het magazine. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de faculteit, bijvoorbeeld over onderwijs en onderzoek.
  • U wordt uitgenodigd voor oraties en afscheidsredes van onze hoogleraren, congressen en promoties van onze medewerkers.
  • U bent van harte welkom bij de jaarlijkse ‘Van der Grinten-lezing’.
  • De faculteit biedt diverse nascholingsmogelijkheden aan, zoals de jaarlijkse actualiteitencursus.
  • Ook bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan contractonderwijs.

In de agenda vindt u een volledig overzicht van de aankomende activiteiten.

Wilt u contact leggen en onderhouden met oud-studiegenoten? Via de LinkedIn-groep kunt u andere alumni vinden, met elkaar communiceren en zinvolle diensten (zoals vacatures of stageplaatsen) aanbieden.

Kortom, het bruist van activiteiten en diensten voor alumni!
Graag hoop ik u weer een keer te ontmoeten op de Nijmeegse rechtenfaculteit.


Prof. mr. Paul Bovend'Eert, alumnidecaan