Privacybeleid

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid hecht sterk aan een blijvende band met haar oud-studenten. Alumni vormen een waardevol maatschappelijk netwerk dat actief bijdraagt aan de missie van de faculteit. In het kader hiervan heeft zij een alumnibestand opgebouwd, waarin verschillende gegevens van oud-studenten zijn opgeslagen. Aangezien u aan de Nijmeegse rechtenfaculteit heeft gestudeerd, bent u ook als alumnus in het bestand opgenomen.

U hoeft zich hiervoor niet aan te melden of een lidmaatschap aan te gaan.

Waarvoor gebruiken we uw (e-mail)adres?
Uw e-mailadres zal gebruikt worden om u op de hoogte te houden van de door de faculteit georganiseerde bijeenkomsten, evenementen en andere diensten voor alumni. Daarnaast kunt u geïnformeerd worden over het aanbod van relevant na- en bijscholingsmogelijkheden voor juristen.

Wat kunt u van ons verwachten?
Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op de faculteit ontvangt u twee keer per jaar kosteloos het alumniblad ‘Radboud Rechten’. Hierin kunt u alles lezen over het onderwijs en onderzoek aan de faculteit en wordt u geïnformeerd over het laatste nieuws.

Activiteiten
De faculteit organiseert diverse activiteiten op de campus en daarbuiten. Jaarlijks wonen meer dan 1100 oud- rechtenstudenten deze bijeenkomsten bij. Vooral de animo voor nascholingsactiviteiten is groot. Voor een ‘vriendenprijs’ kunnen alumni deelnemen aan actualiteitencursussen. U bent van harte welkom! 

Bescherming gegevens
De faculteit heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wat te doen als u geen e-mails of post wilt ontvangen?
We bieden onze communicatie zoveel mogelijk op maat aan. In elke e-mail die u ontvangt zit een afmeldlink. Indien u helemaal geen prijs stelt op contact met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (telefonisch, per post of per e-mail) kunt u een e-mail sturen aan alumni@jur.ru.nl of bellen met 024-3620176).

Reglement bescherming persoonsgegevens
Een nadere uitleg van de bescherming van persoonsgegevens bij de universiteit.