Steun de Faculteit


Banner Vriend van het Grotius fondsenwerving

Stichting Rechtenalumni Nijmegen

Stichting Rechtenalumni Nijmegen (SRN) is al meer dan tien jaar het centrale punt voor fondsenwerving voor de faculteit en steunt onder andere diverse uitwisselingsprogramma's met partneruniversiteiten in en buiten Europa. Daarnaast biedt zij ondersteuning bij het ontwikkelen van bijzondere activiteiten voor onderwijs en onderzoek waar overheidsfinanciering niet in voorziet.

Draag bij

Als Vriend van het Grotius steunt u met uw gift onze studenten, ons onderwijs en onderzoek. Vele alumni hebben in de afgelopen jaren hun betrokkenheid bij de faculteit getoond en mede dankzij hun support hebben we bijzondere projecten kunnen realiseren.

Blijf betrokken bij de faculteit

Voorwaarden en voordelen