Fiscale voordelen

Een donatie aan de Stichting Rechtenalumni Nijmegen levert u wellicht ook fiscale voordelen op. Zeker als u naast deze gift nog donaties aan andere goede doelen doet. Voor de aftrekbaarheid is het een voorwaarde dat de gift bestemd is voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting Rechtenalumni Nijmegen is een ANBI-instelling en voldoet daarmee aan de eis van de Belastingdienst.

U geeft een gewone gift

Wanneer uw gift voldoet aan de voorwaarden voor gewone giften, dan mag u het bedrag van de gift aftrekken. Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften.

Drempel en maximum voor gewone giften

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van  € 60,-. Wat u meer heeft betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

U geeft een periodieke gift

Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt geen drempel en geen maximum bedrag voor periodieke giften.

Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.                                Voorbeeldformulier Periodieke gift in geld

U kunt bij ons een schriftelijke overeenkomst opvragen om de periodieke gift voor een minimale periode van vijf jaar vast te leggen. Wanneer u een schriftelijke overeenkomst heeft om gedurende vijf jaar jaarlijks een vast bedrag te doneren aan een ANBI-stichting dan kunt u dit zonder voorwaarden aftrekken van uw inkomsten bij de belastingaangifte.

Wenst u meer informatie of advies over het schenken aan de faculteit, dan kunt u contact opnemen met Natascha Heijster via 024-3611160 of natascha.heijster@ru.nl.