Fonds op naam

U kunt als alumnus/alumna bij leven of bij testament, maar ook als bedrijf of stichting een eigen fonds stichten. Uw fonds wordt een dochterfonds van Stichting Rechtenalumni Nijmegen, maar u bepaalt de naam, het bedrag, de bestemming en de voorwaarden. Samen met u kunnen we naar de invulling hiervan kijken. Denk bijvoorbeeld aan studiebeurzen of financiering van een promotietraject in een experimenteel onderzoek waarvoor geen andere geldbronnen te vinden zijn.

Met een fonds verbindt u uw naam langdurig aan de faculteit en de wetenschap.
Als voorbeeld kennen wij reeds het Luidens Fonds en het De Leede Fonds. Kosten van door ons verrichte werkzaamheden berekenen wij niet door aan uw fonds.

Waarom kiezen voor een fonds op naam?

  • U wilt uw naam verbinden aan uw donatie.
  • U wilt een groter bedrag doneren.
  • U wilt mede bepalen waaraan het geld besteed wordt.