Individuele donaties

Overweegt u om de faculteit en haar studenten individueel te steunen? Dan zou u dit eenmalig kunnen doen, maar het is ook mogelijk dit voor een aantal jaren te doen. Met deze extra fondsen ondersteunt de faculteit studenten en promovendi die ambitieuze plannen hebben om masters in het buitenland te gaan volgen. De collegegelden voor een dergelijke master kunnen oplopen tot € 60.000,- per jaar. Studenten en promovendi hebben vaak moeite om dit bedrag bij elkaar te krijgen. Door uw gulle donatie kunnen we aan hen een hogere bijdrage geven dan de Stichting Rechtenalumni Nijmegen tot nu toe kon.

U kunt uw bijdrage overmaken naar:
IBAN NL84ABNA0585947821 t.n.v. Stichting Rechtenalumni Nijmegen
BIC: ABNANL2A
RSIN-nummer: 814395466.

U kunt gebruikmaken van een doorlopende machtiging wanneer u kiest voor een periodieke (bijvoorbeeld jaarlijkse) donatie. Wanneer u gedurende ten minste vijf jaar een dergelijke gift geeft, kunt u deze als aftrekpost opvoeren bij de aangifte Inkomstenbelasting. U dient hiervoor wel een schenkingsovereenkomst met de Stichting Rechtenalumni Nijmegen af te sluiten. U kunt een dergelijke schriftelijke overeenkomst bij ons opvragen.