Nalatenschap

Een gift uit een nalatenschap aan de faculteit is een bijzondere manier om bij te dragen aan het realiseren van onze visie om een topinstituut te zijn voor juridisch onderwijs en onderzoek. Door een gift op te nemen in uw testament, kunt u ook na leven de faculteit en haar studenten blijven steunen.

Bij een legaat staat in het testament precies omschreven met welke gift u de Stichting Rechtenalumni Nijmegen ondersteunt. U kunt een vast geldbedrag, maar bijvoorbeeld ook een onroerend goed nalaten.

Bij een erfstelling neemt u de stichting in uw testament op als erfgenaam. U bepaalt dan zelf welk percentage van uw bezittingen voor de stichting bestemd is.

Aangezien de Stichting Rechtenalumni Nijmegen een ANBI-instelling is, hoeft de stichting hierover geen erfbelasting te betalen.

U kunt deze mogelijkheden bespreken met uw eigen notaris. Desgewenst kan ook SRN-bestuurslid mr. Jef Oomen (notaris) u hierin begeleiden. U kunt hem bereiken via 073 691 87 87.