Investeren in talent

De Nijmeegse rechtenfaculteit behoort al jaren tot de top van Nederland. Onze opleidingen staan hoog aangeschreven en dat willen we graag zo houden. Sterker nog: onze ambitie is om die toonaangevende en leidende positie verder uit te bouwen. We willen een excellent topinstituut zijn voor juridisch onderwijs en onderzoek waar onze studenten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Daarom wil de faculteit investeren in de toekomst en uitgroeien tot een toonaangevend instituut in Nederland en Europa.

Helpt u mee om onze toppositie verder uit te bouwen?

Word Vriend van het Grotius of Grotius Chairholder. Met uw steun draagt u bij aan het realiseren van onze visie om een topinstituut te zijn voor juridisch onderwijs en onderzoek, zodat in de toekomst nog vele generaties kunnen studeren aan een faculteit van hoog niveau.

Ronald van Dooren, oud-advocaat

'Aangezien ik mij – ook na meer dan veertig jaar - nog zeer verbonden voel met de juridische faculteit in Nijmegen, steun ik graag de faculteit waar nodig financieel.'

Stichting Rechtenalumni Nijmegen

Met de oprichting van de Stichting Rechtenalumni Nijmegen (SRN) heeft de faculteit een centraal punt voor fondsenwerving en (immateriële) steun. De stichting biedt de faculteit ondersteuning bij het ontwikkelen van bijzondere activiteiten die niet uit de reguliere middelen van de faculteit kunnen worden gefinancierd. Voorbeelden van activiteiten die financiële steun nodig hebben zijn: studiebeurzen voor uitgaande en inkomende studenten, onderwijs- en onderzoeksprojecten en ontwikkeling van nieuwe opleidingen.

Bestuur

Voorzitter mr. Y.A.J.M. van Kuijck, oud-vicepresident gerechtshof Arnhem
Secretaris mw. mr. N.M. Heijster, alumni officer Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Radboud Universiteit)
Penningmeester drs. A.P.G.M. Peters, directeur Faculteit der Sociale Wetenschappen (Radboud Universiteit)
Lid mr. J.H. Oomen, notaris te Den Bosch
Lid mr. T.E.P.A. Lam, advocaat te Nijmegen en docent Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Radboud Universiteit)
Lid mw. mr. L.J.T.M. Hermans-Brand

Contactinformatie, jaarverslag en jaarcijfers

Voor meer informatie over de Stichting Rechtenalumni Nijmegen, jaarverslagen en jaarcijfers.