Vriend van het Grotius

In 2014 werd het Grotiusgebouw geopend. Een gebouw waar studenten, medewerkers en alumni elkaar ontmoeten en waar kleinschalig onderwijs als fundament voor succes behouden blijft. De Club van 2014 heeft bijgedragen aan de realisering van extra studiefaciliteiten zoals de inrichting van de Rotazalen en uitbreiding van de collectie van de bibliotheek. Deze grote betrokkenheid en steun van onze alumni waarderen wij zeer.

Vijf jaar na de opening verwelkomen wij onze (toekomstige) donateurs voortaan als Vrienden van het Grotius.

"Help de faculteit aan de top te blijven!"

- prof. mr. Paul Bovend'Eert, alumnidecaan

Word Vriend van het Grotius

Als Vriend van het Grotius kunt u ervoor kiezen om eenmalig of jaarlijks tot wederopzegging een bedrag van € 25,-, € 50,- of € 75,- te doneren. Uw naam komt te staan op het Vrienden van het Grotius-paneel in de hal van ons gebouw en u ontvangt geregeld een speciale update met nieuws over de faculteit.

Download hier het machtigingsformulier (docx, 16 kB). U kunt het formulier scannen en e-mailen naar fondsenwerving@jur.ru.nl of u retourneert het formulier in een gesloten enveloppe (zonder postzegel) aan Stichting Rechtenalumni Nijmegen, Antwoordnummer 1908, 6500 VC Nijmegen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Natascha Heijster via 024-3611160 of natascha.heijster@ru.nl.

De Vrienden van het Grotius-gift

Als Vriend van het Grotius kunt u bijdragen aan een sterke (internationale) reputatie van de faculteit. Jaarlijks gaan zo’n 80 rechtenstudenten naar het buitenland om te studeren aan een van de 60 rechtenfaculteiten waarmee we samenwerken. Studeren in het buitenland is leerzaam en verrijkend. Een periode waarin je niet alleen als jurist, maar ook als persoon groeit. Een extra steuntje in de rug kan een wezenlijk verschil maken.

Daarom is de Vrienden van het Grotius-Gift in het leven geroepen. Een gift van alumni voor onze studenten: elke student die naar het buitenland gaat, krijgt € 250,00. Mede door uw bijdrage kunnen wij een mooie start voor een buitenlands studieverblijf realiseren voor onze studenten zoals Jill Wissing. In onderstaande video vertelt zij over haar studietijd in Italië.