Informatie voor stagelopers

Het lopen van een stage is niet verplicht, maar wordt wel door de faculteit aangemoedigd als dat in jouw studieplanning past. Het verkrijgen van praktijkervaring maakt jou een aantrekkelijke optie voor toekomstige werkgevers. Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt.

De stagehandleiding en het stagereglement gelden vooral op stages in de Masterfase. Studenten die in de Bachelor een stage (willen) lopen hebben niet van doen met deze stagehandleiding of het stagereglement. Wel kunnen ze informatie en/of inspiratie uit deze bronnen halen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stagelopen voor studiepunten

Op deze pagina vind je het stagereglement voor masteropleidingen (pdf, 142 kB). Het stagereglement is van toepassing op praktijkstages die ingebracht worden in het examen van de masteropleidingen Nederlands Recht, Notarieel recht, Fiscaal recht en International & European Law. Onder praktijkstages wordt ook Rechtswinkelwerk begrepen.

Binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zijn stages ondergebracht bij de Career Service Rechten, onderdeel van Bureau In- en Externe Betrekkingen / Student Support.

Wil je een stage als vak inbrengen in je master? Dan moet je voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Je hebt alle bachelorvakken behaald en staat ingeschreven als masterstudent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit.
 • Voorafgaand aan de stage leg je de stageplaats en een globale stageopzet ter goedkeuring voor aan de Career Service Rechten, middels het stageregistratieformulier.
 • De tijdsduur van de masterstage is minimaal 30 hele werkdagen. Het minimum aantal werkdagen voor een parttime stage is drie dagen per werkweek.
 • De stage is na goedkeuring geregistreerd bij Career Service Rechten.
 • Je schrijft een verslag over de stage welke bestaat uit een algemeen deel (5 pagina's) en een inhoudelijk deel (15 pagina's).
 • Dit stageverslag wordt binnen twee weken na afloop van de stage ingeleverd bij Career Service Rechten per e-mail (careerservice@jur.ru.nl).
 • Het verslag wordt positief beoordeeld door een vakdocent.
 • De stageverlenende instantie verstrekt aan Career Service Rechten een positieve stagebeoordeling.

Onder praktijkstages kan ook Rechtswinkelwerk worden begrepen. Hiervoor gelden de volgende aanvullende en afwijkende voorwaarden:

 • Naast het verslag overleg je een bewijs van participatie in Rechtswinkelwerk in de vorm van een verklaring van het bestuur van de Rechtswinkel, die de duur van minimaal een jaar bevestigt
 • Daarnaast leg je een portfolio aan van de behandelde juridische zaken en gerealiseerde resultaten.
 • In afwijking op de tijdsduur geldt voor Rechtswinkelwerk geen minimaal aantal dagen per week vanwege het vraaggestuurde karakter van Rechtswinkelwerk.

Voldoe je aan alle voorwaarden en wordt je verslag goedgekeurd? Dan krijg je 7 ECTS toegekend voor het keuzevak stage.

Onthoud echter dat er verschillende soorten stages zijn, van meeloop- of kijkstage, scriptiestage, onderzoekstage en meewerkstage. Alleen deze laatste twee stages komen in aanmerking voor de studiepunten, mits aan de voorwaarden voldaan is.

Het is niet mogelijk om zowel een praktijkstage als rechtswinkelwerk in te brengen onder deze regeling.