Juridische stagiair(e) Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie

Datum bericht: 16 mei 2023

Onderwerp
Mix van een praktijk‐en wetenschappelijke stage met als onderzoeksvraag hoe extremisme en terrorisme internationaal (juridisch) worden gedefinieerd.

Vacature onderzoeksstage (en scriptie) voor een masterstudent
Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) doet onderzoek naar de kenmerken en achtergronden van personen die veroordeeld zijn voor terrorisme. Gegevens van veroordeelde terroristen en extremisten uit Nederland en een aantal andere Europese landen worden opgenomen in de Europese Database voor veroordeelde Terroristen (EDT). Binnen dit onderzoek wordt gezocht naar een stagiaire die een (scriptie‐)onderzoek zou willen doen naar hoe extremisme en terrorisme in andere (Europese) landen, in het bijzonder in Oostenrijk en Zweden, wordt tenlastegelegd en hoe dit zich verhoudt tot de situatie in Nederland? Welke handelingen vallen onder de definities van terrorisme en extremisme en hoe breed is dit gedefinieerd (zijn voorbereidingshandelingen bijvoorbeeld ook terroristische daden)? Het gaat dus in het onderzoek primair om uit te zoeken wat (verschillende) definities zijn van terrorisme (in strafrechtelijke zin) in Europese landen. Binnen dit kader kan een onderzoeksvraag voor een scriptie worden geformuleerd.

Werkzaamheden
De stage bestaat voor twee dagen in de week uit bovengenoemd (scriptie‐)onderzoek en daarnaast wordt van de stagiaire gevraagd om de relevante uitspraken i.v.m. terrorisme en extremisme die zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl bij te houden alsmede de actualiteit (relevante nieuwsberichten) en om deze via een online forum (Rapporteursnet) te delen met onze rapporteurs. De derde dag betreft de praktijkstage, die bestaat uit het samenvatten van strafdossiers voor rapporteurs, op momenten en voor zover daar behoefte aan is. Deze praktische taken zijn belegd bij de NIFP locatie Midden‐Nederland, gehuisvest op hetzelfde adres als de afdeling Wetenschap en Opleidingen. De stagiaire zal dan ook werkzaam zijn bij het NIFP in Utrecht en werkt mogelijk deels vanuit huis. Aanwezigheid op dinsdag en donderdag is gewenst.


Kenmerken stage
Start in september 2023. Gezien de omvang van de werkzaamheden zoeken we een student die minimaal 6 maanden bij voorkeur 3‐3,5 dagen per week beschikbaar is. Bij keuze voor een langere stageduur van 10‐12 maanden kan gekozen worden voor een start met 2 dagen in de eerste periode en een uitbreiding naar 3‐3,5 dagen in de tweede periode (als de student ook met de scriptie bezig is). Graag in de sollicitatie aangeven voor hoeveel maanden je beschikbaar kunt zijn. Indien niet in bezit van een studenten OV‐kaart, kun je gebruik maken van een OV‐kaart van het NIFP. De stagevergoeding bedraagt 747 euro bruto op basis van 40 uur. Het is de bedoeling dat de stagiair gedurende de gehele stageperiode verbonden is aan de universiteit.

Gevraagde achtergrond
We zijn op zoek naar een enthousiaste masterstudent rechten, bij voorkeur strafrecht of internationaal recht of een vergelijkbare afstudeerrichting. Andere masterstudenten worden ook uitgenodigd om te solliciteren, maar het onderzoek betreft vooral een rechtsvergelijkend onderzoek en affiniteit daarmee is noodzakelijk. We zoeken een student die nauwkeurig werkt, analytisch sterk is en zich mondeling en schriftelijk goed weet uit te drukken in de Nederlandse taal. Daarnaast vragen wij:
* Kennis van/affiniteit met het onderzoeksveld van gewelddadig extremisme en terrorisme;

* Kennis van/ervaring met het strafrecht/strafsysteem;
* Kennis van de opbouw van een strafdossier is een pré.


Sollicitatie
Er kan per e‐mail worden gesolliciteerd. Informatie over het project kan verkregen worden via Merel Prinsen, te bereiken via m.prinsen@dji.minjus.nl. Sollicitatiebrieven met CV kunnen worden gericht aan Maaike Kempes en worden verstuurd naar: opleidingen.nifp@dji.minjus.nl onder vermelding van OS22023DA. Uiterste reactiedatum is 14 juni 2023. Beschrijf duidelijk in je brief wat je beschikbaarheid is en of je van plan bent om op basis van het onderzoek een scriptie te schrijven. Meer informatie: Stages | Onderwerp | NIFP


dji_logo