Test jezelf

Hoe zouden anderen jou omschrijven? Hoe goed ken jij jezelf eigenlijk? Zelfreflectie is goed om te hebben. Nog beter is het om jezelf eens een keer te testen.Tegenwoordig kan dat eenvoudig online met persoonlijkheidstesten. Soms gratis, soms tegen een kleine vergoeding. De inzichten en informatie die je krijgt, kun je gebruiken bij je sollicitatie. Werkgevers voeren deze testen ook uit. Op het moment dat ze jou graag (verder) willen spreken, zul je soms een test moeten maken om jou persoonlijkheidskenmerken in kaart te brengen.

Hieronder vind je een aantal relevante testen die je online kunt maken:

  • The Big Five: De theorie van de Big Five geeft vijf dimensies waarmee het karakter, ofwel de persoonlijkheid, van personen beschreven kan worden door van elk van die dimensies aan te geven of die meer of minder van toepassing is op die persoon.
    Link naar de online test
  • Enneagram: Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag bezighoudt. De modellen geven de motivatie aan vanwaaruit in veel omstandigheden gehandeld of gedacht wordt. Volgens het enneagram is het ene persoonlijkheidstype niet beter dan het andere type. Elk type heeft eigenschappen die doeltreffend kunnen zijn.
    Link naar de online test

  • Myers-Briggs type indicator (Jung Persoonlijkheidstest): Is een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren.
    Link naar de online test