Veelgestelde vragen | FAQ

1. Welke afstudeerrichtingen en/of vakken vergroten mijn slagingskans op de arbeidsmarkt?

Of je succesvol bent op de arbeidsmarkt, heeft niet altijd te maken met je afstudeerrichting en/of pakketkeuze. Sommige werkgevers vinden het niet belangrijk in welke richting je bent afgestudeerd, maar hechten meer belang aan goede studieresultaten, nevenactiviteiten of een ‘sterke’ persoonlijkheid. Maar als je nu al weet dat je een toekomst als advocaat arbeidsrecht ambieert, dan is het natuurlijk verstandig de vakken te kiezen die hier goed bij aansluiten.

Weet je nog niet wat je na je studie wilt gaan doen? Hou dan je pakketkeuze iets algemener en breder. Je wordt niet afgewezen op ‘het ontbreken’ van een vak. Door bijvoorbeeld contractonderwijs kun je altijd na je studie nog een vak volgen.

2. Voegen meer vakken/afstudeerrichtingen iets toe?

Meer vakken volgen, voegt niet altijd iets toe. Je kunt soms beter kiezen voor een stage of andere nevenactiviteiten om praktijkervaring op te doen. Werkgevers weten niet of een student ‘meer vakken’ heeft gekozen; dat blijkt voor hen niet uit een cijferlijst. En je kunt beter een aantal vakken afronden met een hoog cijfer dan veel vakken afsluiten met een laag cijfer.

3. Is het belangrijk een stage te volgen, zo ja maakt het uit waar en wanneer?

Het lopen van een stage is erg waardevol. Je brengt wat je hebt geleerd in de praktijk. Tijdens een stage kom je erachter of jouw omgeving, branche en werkzaamheden bij je passen. Kies een stage die aansluit bij je wensen voor de toekomst. Weet je dat je na je studie graag bij een bank wilt werken? Kies dan een stage in het bankwezen.

Veel studenten denken in de masterfase niet veel tijd te hebben om een stage te lopen. Als je stage aan een aantal voorwaarden voldoet, kun je 7 EC voor je stage krijgen. Deze stage kun je inbrengen in de vrije ruimte.

De ‘beste’ periode om stage te lopen verschilt per student en per afstudeerrichting. Vaak is het handig om eerst je mastervakken te volgen en vervolgens een stage te lopen. Je hebt dan alle juridische kennis in huis die nodig is voor een stage. Een aantal studenten kiest er ook vaak voor om stage te lopen in de zomervakantie. Dat is soms mogelijk, veel mensen zijn op vakantie zijn en er is dikwijls minder (interessant) werk.

4. Hoe belangrijk is een judicium?

Cum laude afstuderen staat natuurlijk erg mooi op je cv, maar bij judicia zoals ‘met genoegen/tevredenheid’ weet men niet altijd waar dit voorstaat. Wanneer je bijvoorbeeld nét niet cum laude, raden we aan je gemiddelde wel op je cv te zetten. Denk je in aanmerking te komen voor een judicium kijk dan hier voor meer informatie.

5. Hoe belangrijk is een verblijf in het buitenland?

Een verblijf in het buitenland wordt steeds belangrijker. Verschillende bedrijven en instellingen hebben een internationale component in hun werkzaamheden. Als starter heb je een streepje voor als je hebt laten zien dat je ondernemend bent, niet bang bent weg te gaan uit je vertrouwde omgeving en openstaat voor een nieuwe cultuur, taal en mensen. Zo kun je jezelf onderscheiden.

6. Hoe belangrijk zijn vreemde talen?

Engels is erg belangrijk voor kantoren op de Zuidas en internationaal georiënteerde bedrijven, maar er wordt bijna nooit iemand afgewezen op het niet (naar behoren) spreken van een taal. Taal is een vaardigheid die valt te leren en te ontwikkelen. Grote kantoren verzorgen in het eerste jaar altijd 'Legal English' cursussen. Bij de regionale kantoren kan Duits heel handig zijn en Engels in mindere mate. Bij internationale bedrijven kan het spreken van een vreemde taal wel van belang zijn. Heb je bijvoorbeeld de ambitie om in Brussel te willen werken, dan heb je een streepje voor als je de Franse taal machtig bent.

7. Ben ik te jong om af te studeren, bijvoorbeeld 21 jaar?

Ja, in beginsel wel. Gezien de jonge leeftijd zal deze student waarschijnlijk niet een periode in het buitenland zijn geweest of een bestuursjaar hebben gedaan etc. Lig je op koers om met jonge leeftijd af te studeren? Probeer dan tijdens je studie verschillende activiteiten en (levens)ervaringen tot je te nemen, zodat je een rugzak vol hebt met niet alleen juridische bagage als je gaat solliciteren.

8. Moet ik na het behalen van mijn bul ingeschreven blijven staan om in aanmerking te komen voor een student-stage?

Je kan altijd proberen om een stage te lopen tegen het einde van je studie of zelfs na je afstuderen. Het is wel per organisatie verschillend of zij afgestudeerde juristen nog een stageplaats willen aanbieden. Informeer hier dus tijdig naar. Indien je ingeschreven blijft staan na je afstuderen onthoud dat je dan ook het collegegeld moet betalen voor de maanden dat je ingeschreven bent.