Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Inburgeringseisen

Datum bericht: 4 februari 2021

Hogere inburgeringseis vergroot sociale ongelijkheid en maakt van degenen die niet kunnen naturaliseren ‘tweederangs burgers.

Zie verder: Opinie in de Volskrant van 3 feb. 2021