Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Uitzetting na 40 jaar verblijf

Datum bericht: 22 juli 2023

Waarom een Marokkaan na veertig jaar toch kan worden uitgezet