Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Bewijslast Asielzoeker

Datum bericht: 14 maart 2024

In Dit is de Dag gaan VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans en universitair docent migratierecht aan de Radboud Universiteit, Karen Geertsema, in debat over de plannen om de asielprocedure aan te scherpen. Met name op het terrein van de bewijslast.