Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Manifest versimpel regels asielzoekers en werk

Datum bericht: 21 april 2023

Van de mogelijkheid om asielzoekers tewerk te stellen wordt weinig gebruik gemaakt: van de asielzoekers die mogen werken, wordt voor slechts 1 tot 2% een vergunning aangevraagd. In een bijeenkomst die het Centrum voor Migratierecht, in samenwerking met RUNOMI en de Universiteit Utrecht organiseerde op 7 februari, bespraken experts uit wetenschap en praktijk met het publiek de barrières met betrekking tot daadwerkelijke toegang tot arbeid voor asielzoekers en gingen zij in op mogelijke oplossingen.


Nu de Nederlandse arbeidsmarkt met tekorten kampt, en we veel kunnen leren van de positieve ervaringen van Oekraïense ontheemden en hun toegang tot werk, lijkt de tijd rijp om de regels voor asielzoekers te versoepelen. Dat biedt direct een mooie kans om de huidige regels in overeenstemming te brengen met Europees recht.

Vandaar dat wij Minister van SZW Karien van Gennip in een manifest oproepen om

1.      De wachttijd van zes maanden te schrappen of in te korten; 
2.      De beperking tot 24-weken werken per jaar want in strijd met EU recht, af te schaffen; 
3.      Administratieve barrières zoals het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning af te schaffen: volsta, net als bij Oekraïners met een melding bij het UWV van de tewerkstelling;
4.      Te garanderen dat werken loont: informeer, harmoniseer en voorkom negatieve prikkels.

Het manifest werd na afloop van de bijeenkomst van 7 februari uitgereikt aan Anne-Marije Podt, Tweede kamerlid voor D66 en Roswitha Weiler van V;uchtel;ingenwerk en wordt inmiddels door vele anderen ondersteund.

Teken ook de petitie