Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Archieven

Het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam bevat een zeer uitgebreide collectie van onder meer dossiers met betrekking tot migratie.

De archieven van het IISG zijn onder meer beschikbaar voor onderzoekers.

Een van de archieven die bij het IISG worden bewaard, zijn de stukken van voormalig vreemdelingenadvocaat Pieter Bogaers. Zijn archief beslaat ruim 150 meter dossiers (over de periode 1975-2015) op het gebied van asiel- en vreemdelingenzaken, medisch arbeidsongeschiktheidszaken. De asielzaken hebben vooral betrekking op asielzoekers afkomstig uit Afghanistan, Irak, Iran, Somalië, Sudan en Syrië.

Daarnaast bevat het archief ook de onderliggende stukken met betrekking tot de rapporten van de Nationale Ombudsman (1986-2017) over tolken en de besluitvorming in de asielprocedure.