Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Nederlandse Jurisprudentie Derdelanders

Tijdlijn

24-02-2022 Inval Rusland in Oekraïne
vlucht van miljoenen vluchtelingen naar de EU
04-03-2022 Activeren van Tijdelijke Beschermingsrichtlijn (TBRi) door Raadsbesluit
30-03-2022

Kamerbrief (TK 19637, nr. 2939) waarbij NL verklaart:

  • Richtlijn ruimhartig toe te passen
  • Derdelanders zonder permanente verblijfsvergunning Oekraïne vallen OOK onder de TBRi = toepassen van facultatieve bepaling art. 7 TBRi, en art. 2(3) Raadsbesluit
  • Mogelijkheid om veilig naar land van herkomst (waar de derdelander wel een paspoort van heeft) wordt niet onderzocht: dat lijkt te veel op een asielprocedure.

aantal derdelanders in NL:  4.600

18-07-2022 TK brief van stas, aanpassing doelgroepTK 19637, nr. 2945
25-08-2022 Invoering art 3.9a VV: wijziging Tijdelijke Bescherming met terugwerkende kracht (Staatscourant, 2022,nr 22.623)
14-10-2022 Europese Raad besluit tot verlenging TBRi tot 4/3/24
xx-11-2022 Brief van de stas (ongedateerd, maar verstuurd eind november 2022) met als onderwerp: Informatie over uw verblijf onder de TBRi: strekking uw bescherming eindigt op 4/3/2023
xx-02-2023

Brief van de stas (ongedateerd) met de mededeling:
"U heeft bescherming op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. (...) U heeft een bewijs van verblijf gekregen. Dit is een sticker in uw paspoort of op een los papier. Uw sticker is binnenkort niet meer geldig. (...) De IND verlengt uw sticker tot het einde van de tijdelijke bescherming."
De simpele reden achter deze brief was: uw sticker is verlopen maar we hebben onvoldoende nieuwe stickers. u krijgt in plaats daarvan een brief.

yy-02-2023

Amper een week later: excuusbrief: sorry u heeft de verkeerde brief gekregen. In de juiste brief zal staan: uw bescherming eindigt op 4/3/2023

10-02-2023 De datum van 4/3/2023 wordt gewijzigd in 4/9/2023
01-04-2023 A&MR artikel (#2023/2)over de Derdelanders
voorjaar 2023 Idee van een pilot (12 proefproefprocessen bij verschillende vreemdelingenrechters) krijgt langzaam vorm
De 12 Pilotzaken (6 gegrond - 4 ongegrond - 2 aangehouden)
nr zp rechter adv zitting uitspraak uitkomst
1 13035 dBosch Wijsman Peeters 14/7/23 1/9/23 ongegr.
2 14606 dBosch Van Marle Eikelboom 27/7/23 5/9/23 ongegr.
3 11897 R'dam Hameete Eikelboom 7/8/23 9/8/23

ongegr.
noot: JV-2023/191

4 12912 Roermond van Lokven e.a. Akkaya 24/8/23 30/8/23 gegrond
5 12916 Roermond van Lokven e.a. Akkaya 24/8/23 30/8/23 gegrond
6 12919 Roermond van Lokven e.a. v.Tulden 24/8/23 30/8/23 gegrond
7 - Breda De Roos v. Boxmeer 24/8/23 aangeh. -
8 - Breda De Roos v. Boxmeer 24/8/23 aangeh -
9 13022 A'dam Glerum v. Diepen 24/8/23 1/9/23 gegrond
10 13023 A'dam Glerum Muller 24/8/23 1/9/23 gegrond
11 12973 Utrecht Nicholson e.a. Muller 24/8/23 31/8/23 ongegr.
12 14235 Haarlem Macdonald v. Diepen 7/9/23 21/9/23 gegrond

De ABRvS behandelt een aantal van deze zaken in hoger beroep

op maandag 23 oktober 2023 vanaf 10:00 uur

RVS:2023:
3349

Vz ABRvS 1/9/23 1/9/23 vovo getroffen
01-09-2023

Zowel uitspraken in beroep als vovo's en ordemaatregelen buitelen over elkaar heen.

Belangrijker nog: de uitkomsten zijn niet gelijkluidend

01-09-2023

's avonds laat wordt hoger beroep ingediend bij de ABRvS.
De ABRvS besluit in een spoedprocedure (even voor middernacht) een vovo te treffen: uitkomst is:
derdelanders mogen voorlopig blijven en moeten worden behandeld alsof zij volledig onder de TBRi vallen, totdat de ABRvS het hoger beroep inhoudelijk heeft beoordeeld.
(betref de derde pilotzaak die in R'dam was behandeld en waarin op 9/8/23 al uitspraak was gedaan in het voordeel van de stas)

02/09/2023

stas meldt in brief aan de TK (plus bijlage brief aan gemeenten) dat de situatie wordt "bevroren"; derdelanders die nog in het land zijn, behouden al hun rechten volgens de TBRi, totdat de ABRvS uitspraak heeft gedaan (vermoedelijk tegen Kerst 2023).

06/09/2023

Brief van IND aan betrokken derdelanders over de bevriezing en de gevolgen daarvan. Let op de chaotisch, inconsistente, onvolledige en deels onjuiste formuleringen.

23/10/2023

Zitting ABRvS behandeling hoger beroep van pilotzaken

17/01/2024

Uitspraak ABRvS in hoger beroep