Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Veel gestelde vragen

  1. Bestaat aan de Radboud Universiteit Nijmegen de gelegenheid tot het volgen van een Master- of LL.M. programma op het terrein van het migratierecht of vluchtelingenrecht?
  2. Bestaat in Nijmegen de gelegenheid tot het doen van (promotie)onderzoek op het terrein van het migratierecht of het vluchtelingenrecht?
  3. Is het mogelijk gedurende enige maanden het CMR te bezoeken teneinde onderzoek te verrichten in de bibliotheek of tijdelijke begeleiding te verkrijgen bij het verrichten van het onderzoek?

Bestaat aan de Radboud Universiteit Nijmegen de gelegenheid tot het volgen van een Master- of LL.M. programma op het terrein van het migratierecht of vluchtelingenrecht?

Aan de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit worden de masteropleidingen:
Nederlands recht, Internationaal en Europees recht, Notarieel recht, Fiscaal recht en de duale masteropleiding Onderneming en recht aangeboden.
Ook bestaat er de mogelijkheid tot het volgen van een onderzoeksmaster Publiekrecht of Onderneming en recht.

De masteropleiding Nederlands recht kent de afstudeerrichtingen:
burgerlijk recht, ondernemingsrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht, financieel recht en het vrije pakket.
Binnen deze afstudeerrichtingen, bestaat de mogelijkheid tot het kiezen van migratierechtelijke vakken.

Er bestaat ook een Masteropleiding European Law.
Deze opleiding is Engelstalig en kent de ‘ track’ Human Rights and Migration Law’.

Voor meer informatie kunt u terecht op de algemene website van de faculteit.

Bestaat in Nijmegen de gelegenheid tot het doen van (promotie)onderzoek op het terrein van het migratierecht of het vluchtelingenrecht?

Ja. Vacatures worden op de algemene website van de faculteit geplaatst. Als er geen vacature op de website bestaat, betekent dit dat er geen formele onderzoeksposities beschikbaar zijn.

Is het mogelijk gedurende enige maanden het CMR te bezoeken teneinde onderzoek te verrichten in de bibliotheek of tijdelijke begeleiding te verkrijgen bij het verrichten van het onderzoek?

Ja. Het Centrum voor Migratierecht heeft een zogenaamd ‘guest-fellowship’ programma dat onderzoekers de mogelijkheid biedt gedurende enige maanden onze gast te zijn en begeleiding te ontvangen bij de verrichting van hun onderzoek. De toegang tot de bibliotheek en andere faciliteiten zijn verzekerd, alsmede een werkplek met een pc. Dit programma biedt geen formele onderzoekspositie of een financiële vergoeding. De financiering van het onderzoek blijft de verantwoordelijkheid van de onderzoeker.