Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Profiel

Het onderzoek binnen het Centrum voor Migratierecht wordt gekenmerkt door drie aspecten: interdisciplinaire samenwerking, internationale oriëntatie en nadruk op de relatie tussen internationale ontwikkelingen en nationale rechtspraktijk.
De stafleden van het centrum zijn afkomstig uit verschillende disciplines: naast juristen nemen ook onderzoekers deel die zijn geschoold in de sociologie, antropologie, politicologie, filosofie of Arabische talen. Gestreefd wordt naar integratie van de resultaten van juridisch en empirisch onderzoek.
Veel onderzoeksprojecten zijn internationaal, Europeesrechtelijk of vergelijkend van aard. In publicaties en annotaties wordt veel aandacht besteed aan de relevantie van internationale normen voor de Nederlandse rechtspraktijk.